Aktualności


Interaktywna Sala Konferencyjna przy współpracy NOT Informatyka i WDT

DZIAŁANIE
06.12.2020

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiego Domu Technika NOT i spółki NOT Informatyka, która tworzy autorskie rozwiązania IT oraz aplikacje i narzędzia cyfrowe do zdalnej komunikacji utworzono interaktywną salę konferencyjną.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Grudzień 2020

INFORMACJA
03.12.2020

3 grudnia odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania przedstawiono kondycję OFOP pod kątem finansowym i organizacyjnym, oraz omówiono działania, planowane w przyszłości. FSNT-NOT reprezentował Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO - Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji"

INFORMACJA
25.11.2020

25 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP), we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o. zorganizowały webinarium informacyjne pt. „Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO - Kompleksowa i bezpieczna obsługa firm w zakresie podejmowania decyzji".

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI)

INFORMACJA
09.10.2020

9 października odbyło się trybie on-line Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI) oraz poprzedzające je Forum Członków Narodowych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Liderzy Innowacyjności"

INFORMACJA
05.08.2020

5 sierpnia Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT udzielił wywiadu dodatkowi tematycznemu „Liderzy Innowacyjności" do „Dziennika Gazety Prawnej".

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

INFORMACJA
02.07.2020

2 lipca Kamil Wójcik Prezes SWTP i wiceprezes FSNT-NOT uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, które odbyło się zdalnie w formie video konferencji. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Bezpłatne spektakle online w ramach programu

INFORMACJA
06.06.2020

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z partnerami: Fundacją Damy Radę - z Kulturą, Krakowskim Teatrem Komedia, HRCGROUP.PL, Wydawnictwem Sigma-NOT realizuje zadanie "Regiony Polski". Zadanie to dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2020".

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Wpływ Covid-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat"

WYDARZENIE
14.05.2020

14 maja Komisja FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotów Trzeciego Sektora, Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP) oraz Spółka NOT-Informatyka zorganizowały i przeprowadziły pierwsze w historii mchu stowarzyszeniowego NOT webinarium pn. „Wpływ Covid-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat".

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Pierwsze kroki VMS - Virtual Meeting System

INFORMACJA
16.04.2020

16 kwietnia w trybie nadzwyczajnym członkowie Komisji FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora odbyli posiedzenie za pośrednictwem systemu komunikacji www.eNOT.pl.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Strona 3 z 9