23 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy ze spółką NOT Informatyka oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) zorganizowało Webinarium pt. „FSNT-NOT oraz prezentacja stworzonej przez polskich inżynierów internetowej platformy komunikacyjnej”.

Webinarium skierowane było do wszystkich zagranicznych Krajowych Komitetów Monitorujących zrzeszonych w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs) i prowadzone było w języku angielskim. W spotkaniu uczestniczyła Pani Michelle Cortis – główny konsultant ds. organizacyjnych przy Sekretarzu Generalnym FEANI.

Prowadzący spotkanie Kamil Wójcik Prezes SWTP oraz Wiceprezes FSNT-NOT na początku przedstawił FSNT-NOT, a następnie zaprezentował stworzony przez spółkę NOT Informatyka internetową platformę komunikacyjną pn. Virtual Meeting System (VMS).

Przypomniał, że spółka NOT Informatyka wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Techniki Polskiej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom technologicznym oraz rynkowym, już w 2019 roku  rozpoczęła proces tworzenia narzędzia pozwalającego na zdalną komunikację online pod nazwą Virtual Meeting System. Oprogramowanie VMS, które obsłużyło webinarium jest narzędziem pozwalającym na prowadzenie spotkań w formie zdalnej, ułatwiającym komunikację i prezentację dokumentów podczas spotkań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Prowadzący przedstawił możliwości platformy internetowej Virtual Meeting System (VMS) jakimi są przede wszystkim bezpieczeństwo spotkań w trybie on-line, narzędzia wykorzystywane do komunikacji online, weryfikacja uczestników spotkań, możliwości organizowania wyborów i głosowań, aspekty bezpieczeństwa podczas wyboru platformy, audyt oraz wytyczne dotyczące dostawców platformy. Omówił również kwestie prawne związane z przetwarzaniem informacji, ryzyko wiążące się z wyciekiem danych, aspekty dotyczące przekazywania informacji do państw trzecich oraz przytoczył incydenty możliwe podczas spotkań on-line.


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022
17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Światowy Dzień Inżyniera

WYDARZENIE
07.03.2022
„Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”
CZYTAJ CAŁOŚĆ

CYFROWA GMINA

WYDARZENIE
07.12.2021
17 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z sześcioma podmiotami zorganizowało konferencję pt. „Cyfrowa Gmina”, na której zaprezentowane zostały m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, wdrożeniem oraz rozliczeniem tego dofinansowania, kwestie pomocy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokazano kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.
CZYTAJ CAŁOŚĆ