Kontakt

wspieraj, angażuj się,
działaj


NIP: 5260300434, Nr KRS: 0000052494
zarej. w Sądzie Gospodarczym m.st. Warszawy XII
Wydział KRS,

Stowarzyszenie Wspierania
Techniki Polskiej

Telefon:
+48 22 336 12 60

ul. Czackiego 3/5
22-123 Warszawa

E-mail:
biuro@swtp.pl