28.08.2021

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA

W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.

Było to pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego po podjęciu uchwały przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych o powołaniu Zespołu.

INFORMACJA O DYSKUSJI

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności rząd zobowiązał się do uporządkowania prawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego. Przewidziane są środki na to działanie. Celem powołania Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie włączenie się w ten proces, m.in. poprzez przygotowanie i realizację konsultacji planowanych rozwiązań. Za szczególnie ważne uznajemy poprowadzenie procesu edukacji w tym temacie.

Działalność Zespołu Roboczego d.s. Planowania Przestrzennego będzie praktycznym przejawem uczestnictwa organizacji pozarządowych w dążeniu do budowania sprawnego państwa.

W programie było:

1. Wystąpienie Przedstawiciela/ki OFOP

2. Wystąpienie Przedstawiciela/ki organizacji współtworzących ZRdsPP - Federacji Inicjatyw Oświatowych, Fundacji Civis Polonus, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacji Szkoła z Klasą i WWF Polska

3. Wystąpienie Przedstawiciela/ki Samorządów

4. Wypowiedzi wprowadzające - planowanie przestrzenne i urbanistyka - Andrzej Olbrysz, Gmina Lesznowola, Jacek Koziński, Dworek Polski, prof. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

5. Wypowiedzi Uczestników

Prowadząca - Alina Kozińska-Bałdyga, FIO


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022
17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Światowy Dzień Inżyniera

WYDARZENIE
07.03.2022
„Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”
CZYTAJ CAŁOŚĆ

CYFROWA GMINA

WYDARZENIE
07.12.2021
17 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z sześcioma podmiotami zorganizowało konferencję pt. „Cyfrowa Gmina”, na której zaprezentowane zostały m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, wdrożeniem oraz rozliczeniem tego dofinansowania, kwestie pomocy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokazano kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.
CZYTAJ CAŁOŚĆ