Aktualności


CYFROWA GMINA

WYDARZENIE
07.12.2021

17 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z sześcioma podmiotami zorganizowało konferencję pt. „Cyfrowa Gmina”, na której zaprezentowane zostały m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, wdrożeniem oraz rozliczeniem tego dofinansowania, kwestie pomocy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokazano kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Webinarium pt. „FSNT-NOT oraz prezentacja stworzonej przez polskich inżynierów internetowej platformy komunikacyjnej”.

WYDARZENIE
07.12.2021

23 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy ze spółką NOT Informatyka oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) zorganizowało Webinarium pt. „FSNT-NOT oraz prezentacja stworzonej przez polskich inżynierów internetowej platformy komunikacyjnej”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI

INFORMACJA
15.11.2021

7 października 2021 r. – odbyło się Forum Członków Narodowych i 8 października 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA
30.09.2021

27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdaniaz realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021

W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021

W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

INFORMACJA
21.07.2021

21 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej, działającej przy sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu

WYDARZENIE
12.07.2021

12 lipca 2021 r. - W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Programu współpracy Ministra Cyfryzacji

DYSKUSJA
06.07.2021

6 lipca 2021 r. - Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało konsultacje „Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024"

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Strona 1 z 9