30.09.2021

Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA

27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdania
z realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.

Po trudnej i emocjonującej kampanii Prezesem FSNT-NOT po raz kolejny została wybrana Ewa Mańkiewicz-Cudny (SEP, TKiHT), która uzyskała 80% głosów poparcia. Przyjęła to z widocznym wzruszeniem i podziękowała za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.
Na członków Zarządu Głównego wybrano dotychczasowych wiceprezesów: Stefana Góralczyka (TKiHT), Marka Grzywacza (SEP), Tadeusza Pawłowskiego (SIMP)
i Kamila Wójcika (SWTP). Do tego grona dołączył Jerzy Markowski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Ze względu na przedłużające się obrady jeden mandat wiceprezesa nie  został obsadzony z powodu braku wymaganego kworum. W wyborach uzupełniających, które odbędą się na najbliższej Radzie Krajowej, o tę funkcję ubiegać się będą: Bożenna Kawalec – Pietrenko (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) i Dawid Myszka (Stowarzyszenie Techników Odlewników Polskich).
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025. Ponownie został Jarosław Palenik (SPP). W skład GKR weszli także Andrzej Barski (SWP), Danuta Kieljan (SPWiR), Agata Modrzycka z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Anna Różycka  ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Łukasz Zieliński ze Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej.
O pozostałe do obsadzenia miejsce w Komisji w wyborach  uzupełniających starać się będą Cezary Świstak ze Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa oraz Juliusz Talarczyk ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Serdeczne Gratulacje dla nowych władz FSNT NOT.

Szczególne Gratulacje dla naszych przedstawicieli a mianowicie dla:

Kamila Wójcika, który z największą liczbą głosów ponownie będzie zasiadał w Zarządzie Głównym FSNT NOT jako wiceprezes Federacji

oraz dla

Łukasz Zielińskiego z SWTP oddział Gdańsk, który zaszczyci skład Głównej Komisji Rewizyjnej


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

INFORMACJA
20.03.2022
17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Światowy Dzień Inżyniera

WYDARZENIE
07.03.2022
„Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”
CZYTAJ CAŁOŚĆ

CYFROWA GMINA

WYDARZENIE
07.12.2021
17 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z sześcioma podmiotami zorganizowało konferencję pt. „Cyfrowa Gmina”, na której zaprezentowane zostały m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, wdrożeniem oraz rozliczeniem tego dofinansowania, kwestie pomocy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokazano kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.
CZYTAJ CAŁOŚĆ