NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

Organizacja Walnego Zgromadzenia w czasach pandemii i nie tylko.

System Wirtualnych PosiedzeńSzanowni Państwo, dostrzegając ryzyko związane z przeprowadzaniem walnych zgromadzeń w tradycyjnej formie, inżynierowie Naczelnej Organizacji Technicznej opracowali system do spotkań on-line i dostosowali go do wymagań komunikacyjno-decyzyjnych spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

Zaawansowane funkcjonalnie narzędzie wyposażone zostało w pełną możliwość podejmowania decyzji, które zapewnienia jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa w warstwie prawnej, ponieważ każda zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące ochrony treści i danych zgodnie z prawem obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Z tego powodu przedstawiamy Państwu rozwiązanie "Wirtualne Posiedzenie" (lub. VMS) jakie wdrożyli inżynierowie spółki NOT Informatyka.

Funkcjonalności i korzyści
Oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie sesji, udzielanie głosu uczestnikom, współdzielenie tablicy, prację w podgrupach, rejestrację przebiegu spotkania oraz udostępniania kamery i przesyłania prezentacji.
Na potrzeby organizacji spotkań, użytkownik ma do dyspozycji szeroki wachlarz opcji dostępu, począwszy od prostego linku do spotkania a skończywszy na zaawansowanym mechanizmie spersonalizowanych kodów dostępu, dzięki którym możemy zorganizować głosowania jawne lub tajne a także przeprowadzić wybory.

VMS został poddany audytowi bezpieczeństwa, uzyskując stosowne certyfikaty potwierdzające w szczególności wiarygodność głosowań
i wyborów.

Bezpieczeństwo
VMS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w warstwie prawnej. Dane wrażliwe przetwarzane są we własnych centrach przetwarzania informacji NOT Informatyka a każda zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące ochrony treści i danych zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.

Dostępność
VMS jest dostępny na komputerze, telefonie i tablecie za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Data Center
Własne, nowoczesne centra przetwarzania danych, umożliwiające jednoznaczne wskazanie miejsca przechowywania informacji klienta.

Kody Dostępu
Personalizowane kody dostępu, niezbędne do weryfikacji uczestników na spotkaniach z wykorzystaniem 16 znakowego klucza alfanumerycznego.

Rejestracja Video
Funkcjonalność pozwalająca na nagranie oraz udostępnienie przebiegu spotkania, dzięki której można odtworzyć przebieg obrad lub zapisać plik wideo jako dokumentacja z przebiegu spotkania i głosowań.

Komunikacja pisana
Możliwość komunikacji pisanej za pośrednictwem czatu publicznego, prywatnego oraz tworzenia wspólnych notatek z możliwością eksportu danych.

Komunikacja audio-video

Możliwość komunikacji głosowej między uczestnikami spotkania oraz udostępnienia kamery. Obraz w wysokiej jakości oraz dźwięk wsparty wydajnymi kodekami czasu rzeczywistego.

Obieg dokumentów

Przesyłania i udostępniania dokumentów w formie prezentacji na tablicy głównej oraz udostępnienia ekranu komputera. Możliwość wprowadzania zmian na dokumencie przez uczesniktów spotkania. Moduł ten pozwala również na udostępnianie filmu.

Głosowania

Przebieg obrad ciał decyzyjnych ułatwiają dodatkowo funkcjonalności :
 • Zapisu audio-wizualnego z przebiegu głosowania
 • Automatycznego liczenia kworum, wyświetlanie wyników i udziałów
 • Eksport wyników oraz listy decydentów do pliku pdf umożliwając natychmiastowe podpisanie podpisem kwalifikowanym lub za pomocą ePUAP
 • Eksport listy głosujących dla głosowań jawnych
 • Zaawansowane głosowania udziałami oraz uprawnienia dla grup głosowań
 • Za pomocą kodów dostępu możliwość wykluczania z głosowań osób nie posiadających praw do podejmowania decyzji
Dzięki integracji komunikatora z funkcjonalnością podejmowania decyzji, system pozwala na realizację głosowań:
 • Jawnych
 • Jawnych z udziałami
 • Tajnych
 • Tajnych z udziałami

Wybory

Zaawansowany proces podejmowania decyzji w VMS to także prosta i intuicyjna funkcjonalność wyborcza.
Najistotniejsze cechy modułu to:
 • Możliwość definiowania list wyborczych
 • Konfiguracja wymaganej liczby kandydatów, na których głos musi być oddany
 • Eksport wyników głosowań do pliku pdf
 • Zaawansowana logika głosowań, w tym głosowania ważone i udziałami
 • Możliwość wykluczenia z udziału czynnego w wyborach dla osób nie posiadających uprawnień do głosowania
 • Publikacja wyników w przestrzeni prezentacji

NOT Informatyka Sp. z o. o.
ul. Czackiego 3/5 lok. 304
00-043 Warszawa
NIP 5252539250 REGON 146333470
Tel. +48 22 10 10 800
e-mail: biuro@not-informatyka.pl

Wsparli nas