CYKL WYKŁADÓW

Edukacja o Polskiej Przedsiębiorczości

Cykle spotkań z młodzieżą pomiędzy 16 a 26 rokiem życia, których celem jest wskazanie korzyści z podejmowania decyzji o wyborze dobrych polskich produktów oraz wyboru Polski jako miejsca, w którym warto rozwijać karierę zawodową.


Powiązane materiały


Na spotkaniach poruszana jest problematyka patriotyzmu gospodarczego, której podstawą jest zależność rozwijania się polskich firm wytwarzających dobre jakościowo produkty w otoczeniu wspierającym, ze świadomym popytem na te produkty. Kluczową częścią spotkań jest podejmowana problematyka edukacji w Polsce i efektywnego wykorzystania wiedzy na terenie naszego kraju. Prezentujemy różne modele wykorzystania pozyskanego w Polsce kapitału wiedzy i konsekwencje, jakie przynosi realizacja danego modelu od wykorzystywania tej wiedzy w granicach naszego kraju do wykorzystywania tej samej wiedzy poza jego granicami.

W trakcie spotkań pokazujemy możliwości wsparcia, jakie oferuje Stowarzyszenie dla młodzieży, szczególnie w podejmowaniu pierwszych kroków kariery zawodowej w Polsce i znaczenie Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej dla tych, którzy zdecydują się dołączyć do Stowarzyszenia.

W ramach spotkania młodzież pozna rolę „Mentora Osobistego”, którym może być każdy członek Stowarzyszenia pracujący zawodowo przez co najmniej 5 lat.

W cyklach spotkań gościnnie występują polscy przedsiębiorcy- partnerzy Stowarzyszenia. Dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie własnego  rozwoju na terenie Polski.

Na zakończenie każdego spotkania uczestnikom udostępnione zostają materiały informacyjne dotyczące cyklu „Edukacja o polskiej przedsiębiorczości”, informacje dotyczące Stowarzyszenia i korzyści wynikające z dołączenia do organizacji oraz materiały informacyjne podmiotów wspierających inicjatywę.

Powiązane aktualności

Pierwsze spotkanie z młodzieżą

DYSKUSJA

W dniu 11.12.2015r. w auli Zespołu Szkół Nr 28 odbyło się, adresowane do młodzieży ponadgimnazjalnej na Żoliborzu, spotkanie Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej Pana Kamila Wójcika, na temat promocji polskiego przemysłu i szeroko rozumianej wytwórczości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ