Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w wydarzeniu na temat:

Organizacji walnych zgromadzen w czasie pandemii COVID-19

Poniżej załączamy link do nagrania z całości Webinarium

LINK DO NAGRANIA

16 lutego Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP), we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o. zorganizowały bezpłatne Webinarium/Szkolenie dla instytucji i spółek odnośnie aspektów prawnych i wymogów podczas organizacji walnych zgromadzeń pt. „Regulacje dotyczące organizacji walnego zgromadzenia w czasach COVID – 19”.

Prelegentem I części webinarium był Pan dr Tomasz Chilarski  - Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2009 – 2010 adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Business Centre Club ds. prawa upadłościowego i prawa spółek, członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji, Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska pt. „Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej”).
Prelegent zwrócił uwagę na aspekty prawne e-zgromadzenia. Poruszył takie tematy jak: organizacja e-Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej lub e-zgromadzenie w spółce z o. o., zdalnie czy stacjonarnie?, ustanowienie regulaminu e-zgromadzenia, dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, weryfikacja pełnomocnictw i oddanych głosów, transmisja obrad dla spółek publicznych, sporządzenie protokołu zgromadzenia i potwierdzenia oddania głosów oraz udział notariusza w protokołowaniu zgromadzenia.

Prelegentami II części webinarium byli Panowie Kamil Wójcik oraz Tomasz Dunaj.

Kamil Wójcik - Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunkach "Elektroenergetyka" oraz "Zarządzanie zasobami IT" oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku "Wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych". Inicjator i założyciel Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, pełniący rolę Prezesa SWTP. Od grudnia 2016 roku Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a w obszarze jego odpowiedzialności są rozwój technologii oraz promocja działań realizowanych przez Federację.

Tomasz Dunaj - Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku "Automatyka i Robotyka", członek Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej. Specjalista od wdrożeń Systemów informacyjnych.
Prelegenci omówili możliwości platformy internetowej Virtual Meeting System (VMS). Przedstawili możliwe formy elektronicznej komunikacji i narzędzia, z jakich można korzystać w codziennej pracy. Poruszyli również tematykę zdalnego korzystania z aplikacji oraz organizowania i prowadzenia spotkań, w tym   generowanie listy uczestników, udostępnienie treści uchwał i możliwości zmian do tych uchwał za pośrednictwem platformy. Przedstawili elektroniczną weryfikację uczestników wraz z ustawieniem uprawnień do głosowania oraz udziałów, wysłanie linku do spotkania z kodem weryfikacyjnym oraz zaprezentowali moduł głosowań i wyborów oraz eksport wyników głosowania.

Prelegentami III części webinarium byli przedstawiciele firmy StillSec Pani Agnieszka Łapińska i Pan Krzysztof Sierański. Grupa StillSec zajmuje się świadczeniem specjalistycznych usług z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Misją StillSec jest rozwój strategii i technik zabezpieczania informacji, budowanie kompetencji i świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrona informacji będących własnością klientów. Grupa StillSec zajmuje się doradztwem i audytami z zakresu bezpieczeństwa (w tym m.in. ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, KSC, KRI), outsourcingiem funkcji bezpieczeństwa (w tym zapewnienie zgodności ze standardami ISO oraz RODO, outsourcing zespołu CSIRT, SOC) oraz testami i zabezpieczaniem systemów przemysłowych.
Prelegenci omówili aspekty bezpieczeństwa posiedzeń w trybie on-line. Przedstawili możliwe zagrożenia jakie mogą się pojawić podczas spotkania i podczas głosowań, omówili co może się zdarzyć, jeśli bezpieczeństwo spotkania on-line zostanie naruszone i jakie może to powodować skutki. Prelegenci przedstawili również przykładowe ataki na zdalne posiedzenia oraz wskazali na jakie elementy, należy zwrócić uwagę wybierając dostawcę systemu oraz zaprezentowali, co powinien zawierać bezpieczny system posiedzeń on-line. Prelegenci zaprezentowali także pozytywne wyniki testów narzędzia do głosowania jakim jest Virtual Meeting System (VMS).

KONTAKTY
1. dr Tomasz Chilarski  - Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Aspekty prawne podczas zdalnej organizacji walnego zgromadzenia
tel: 509 401 993
e-mail: t.chilarski@wichlegal.pl
 
2. Tomasz Dunaj  - Ekspert od wdrożeń systemów zdalnej komunikacji.
Aspekty techniczne platformy do przeprowadzania spotkań oraz głosowań.
tel: 570 390 588 e-mail: tomasz.dunaj@not-informatyka.pl
 
3. Agnieszka Łapińska - Stillsec - Specjalistyczne usługi zarządzania bezpieczeństwem
Aspekty bezpieczeństwa podczas organizacji zdalnych zgromadzeń
tel: 5160 097 158
e-mail: Agnieszka.Lapinska@stillsec.com


Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA
30.09.2021
27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdaniaz realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ