17 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podczas którego zostały wybrane nowe władze SWTP na kadencję 2022-2026.

Kadencja poprzednich władz stowarzyszenia z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 3 miesiące. Walne Zgromadzenie Członków odbyło się online w formie telekonferencji.

Prezesem SWTP po raz kolejny został Kamil Wójcik, który przyjął to z widocznym wzruszeniem i podziękował za zaufanie, które w organizacji społecznej jest podstawową wartością.

Do składu Zarządu Głównego SWTP dołączyli dotychczasowy wiceprezes Tomasz Krawczyk oraz nowo wybrany wiceprezes Tomasz Dunaj.

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026 wchodzą obecnie: Tomasz Chilarski, Małgorzata Bartuszek oraz Paulina Orłowska.

Serdeczne Gratulacje dla nowych władz Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej.


Światowy Dzień Inżyniera

WYDARZENIE
07.03.2022
„Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”
CZYTAJ CAŁOŚĆ

CYFROWA GMINA

WYDARZENIE
07.12.2021
17 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy z sześcioma podmiotami zorganizowało konferencję pt. „Cyfrowa Gmina”, na której zaprezentowane zostały m.in. kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, wdrożeniem oraz rozliczeniem tego dofinansowania, kwestie pomocy w doborze najlepszych rozwiązań, a także pokazano kompleksowe rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do cyfryzacji gmin.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Webinarium pt. „FSNT-NOT oraz prezentacja stworzonej przez polskich inżynierów internetowej platformy komunikacyjnej”.

WYDARZENIE
07.12.2021
23 listopada Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej we współpracy ze spółką NOT Informatyka oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) zorganizowało Webinarium pt. „FSNT-NOT oraz prezentacja stworzonej przez polskich inżynierów internetowej platformy komunikacyjnej”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ