01.06.2021

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT)

DZIAŁANIE

1 czerwca 2021 r. odbyło się w trybie online posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT)

Komitet Główny OWT wyłonił 17 laureatów XLVTI OWT na podstawie wyników zawodów III stopnia (finałów centralnych), które zostały przeprowadzone 22 maja br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W finałach wzięło udział 39 uczniów. W posiedzeniu Komitetu uczestniczyła Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezes FSNT-NOT Kamil Wójcik – Prezes SWTP. SWTP od 2020 r. jest współorganizatorem OWT.

Laureatów wyłoniono na podstawie wyników zawodów III stopnia (finałów centralnych), które zostały przeprowadzone 22 maja br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Bezpośrednim organizatorem zawodów był Wydział Elektroniki WAT. W finałach wzięło udział 39 uczniów, a zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej.
Do rozgrywanej w roku szkolnym 2020/2021 OWT przystąpiło 1532 uczniów z 207 szkół licealnych i technicznych. Tylu bowiem zawodników zalogowało się 23 października 2020 r. na platformie elektronicznej, na której przeprowadzono zawody I stopnia (eliminacje szkolne). Zawody II stopnia (okręgowe) rozegrano w całym kraju 1 lutego br.
7 laureatów wyłoniono w grupie elektryczno-elektronicznej. Najlepszym zawodnikiem w tej grupie okazał się Szymon Strzelczyk, uczeń Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Laureat zdobył 93 na 100 możliwych do zdobycia punktów i on otrzyma tytuł laureata z nr 929, kolejnym numerem jaki w ciągu 47 lat zdobyli od pierwszej edycji Olimpiady w 1974 r. jej laureaci. Opiekunem laureata, który doprowadził go do sukcesu jest pan Paweł Kelm.
W grupie mechaniczno-budowlanej wyłoniono 10 laureatów, a najlepszy był Korneliusz Obarski, uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, który zdobył 92 punkty. Jego opiekunem jest pan Piotr Kononowicz.
Olimpiada została powołana w 1974 r. Jej organizatorem jest od wielu lat FSNT-NOT. Olimpiadą kieruje Komitet Główny, któremu przewodniczy prof. Stanisław Wincenciak z Politechniki Warszawskiej.
Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.
Zawody OWT są trzystopniowe. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu zestawu testów i kilku prostych zadań. Zawartość tematów skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.
Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji, z uwagi na ciągle aktualną sytuację pandemiczną, planowane jest we wrześniu 2021 r.Nowe władze FSNT NOT wybrane!

INFORMACJA
30.09.2021
27 września 2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Delegaci z całego kraju zebrali się, aby wysłuchać sprawozdaniaz realizacji programu ostatniej kadencji, która z powodu sytuacji pandemicznej w Polsce została wydłużona o 9 miesięcy.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przygotowania zasobów do Olimpad online

DZIAŁANIE
23.09.2021
W dniu wczorajszym 22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 47 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dzisiaj od samego rana, zespół NOT Informatyka oraz SWTP ruszył pełną parą z przygotowaniem serwerów do następnych Olimpiad. Trzymajcie kciuki za następnych olimpijczyków :)
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego

DYSKUSJA
28.08.2021
W dniu 27 sierpnia 2021r SWTP wraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Civis Polonus, Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacją Szkoła z Klasą, WWF Polska oraz OFOP, zorganizowało spotkanie pod nazwą Zespół Roboczy d.s. Planowania Przestrzennego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ