Kim jesteśmy?

Pragniemy zwiększać skuteczność przekazu informacji o polskich osiągnięciach i z dumą szeroko upowszechniać wiedzę o polskich produktach. Chcemy upowszechniać osiągnięcia polskiej techniki w nauce i gospodarce oraz wspierać polską przedsiębiorczość, w szczególności w dziedzinie techniki i inżynierii.

Jesteśmy członkiem największej w Polsce i najstarszej w Europie organizacji pozarządowej jaką jest Naczelna Organizacja Techniczna (NOT).

NOT jest organizacją o 180-letniej tradycji. Jej historia ma swój początek w 1835 r., gdy w Paryżu z inicjatywy Józefa Bema powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie. Obecnie NOT stanowią Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne tworząc Federację. NOT jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie skupia ok. 110 tys. Członków w 40 Stowarzyszeniach wspierając innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie założono dzięki zaangażowaniu ludzi w różnym przedziale wiekowy i różnym zakresem doświadczenia. Stowarzyszenie łączy pokolenia, tradycję z nowoczesnością, młodość z bogatym doświadczeniem życiowym, wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dopiero wkraczającymi w życie zawodowe młodymi, pełnymi pomysłówludźmi

Członkami Stowarzyszenia są osoby, które całym sercem angażują się w sprawy rozwoju gospodarczego Polski, którym zależy aby wpływać na otaczającą ich rzeczywistość i ją kreować.

Wśród założycieli Stowarzyszenia są osoby, które po raz pierwszy podjęły decyzję o działaniu na rzecz społeczeństwa oraz wieloletni działacze NOT. Wszystkich łączy nie tylko entuzjazm, ale przede wszystkim chęć promowania osiągnięć naszego kraju.

DOŁĄCZ DO NAS

Statut stowarzyszenia
statut-swtp.pdf 0.3 MB
POBIERZ
Deklaracja przystąpienia WYPEŁNIJ

Zarząd SWTP

Kamil Wójcik

Prezes

Pomysłodawca, członek i założyciel SWTP. Dwukrotny Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczony menadżer, od 2000 roku związany z działalnością w obszarze IT. Współtwórca polskich elektronicznych systemów badania opinii publicznej. Od 2012 Prezes NOT Informatyka Sp. z o. o. Zaangażowany społecznie od 2006 roku.

Krzysztof Brzyski

Wiceprezes

Absolwent Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Doświadczony menadżer projektów. Od 2012 roku związany z polskimi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Nadzorował procesy wdrażania systemów optymalizujących koszty prowadzenia działalności statutowej w FSNT-NOT.


Komisja Rewizyjna

Tomasz Chilarski

Przewodniczący

Adam Ościłowski

Członek, I Zastępca

Tadeusz Podbielski

Członek, II Zastępca


Kluczowi Członkowie i Członkowie Założyciele

Nasi Partnerzy