Dołącz do nas

wspieraj, angażuj się,
działaj

Z dnia na dzień przybywa nam członków i sympatyków, bądź jednym z nich.

Wspieraj nas w działaniach dla dobra polskich produktów i usług, przedsiębiorczości i wynalazczości.

DOŁĄCZ DO NAS

Zacznijmy razem działać tu i teraz

DLA NASZEJ
PRZYSZŁOŚĆI

OPŁATY ROCZNE -40%
koszt
84PLN
33,6PLN
0PLN
wiek
16+
<26
<21
warunek student uczelni wyższej uczeń szkoły średniej